Førerkort til lastebil

Denne klassen gjelder føring av motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kg som er godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører.

Klasse C gjelder for førerrett i klasse B. Minstealderen for førerrett for lastebil og vogntog (klasse C og CE) er 21 år. Minstealderen er lavere for den som tar obligatorisk yrkessjåførutdanning.

Dersom du skal kjøre lastebil i yrkesmessig sammenheng, må du også ha yrkessjåførutdanning. For nærmere informasjon se våre Statens vegvesens om yrkessjåførutdanning for tunge kjøretøy.

Klasse C gir også rett til å trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg etter lastebil.

Motorvogn i definisjonen av klasse C, har ingen øvre tillatt totalvekt for kjøretøyet. Klasse C omfatter ikke bare bil, men også traktor, høyhastighetstraktor (over 40 km/t) og motorredskap.

Klasse C gir førerrettighet også for:

  • traktor med eller uten tilhenger når klasse C er tatt før 1. januar 2005.
  • traktor med tilhenger med tillatt totalvekt ikke over 750 kg når klasse C er tatt etter 1. januar 2005.
  • lastebil med tilhenger med tillatt totalvekt ikke over 2000kg når klasse C er tatt før 1. januar 1997
  • lastebil med tilhengerredskap med tillatt totalvekt ikke over 3500 kg når klasse C er tatt før 1. januar 1997

Klasse CE (lastebil med tilhenger)

Denne klassen gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg etter lastebil

Før trekking må man alltid kontrollere lastebilens vognkort for å finne ut hva som er bilens maksimale aktuelle totalvekt for tilhenger (tillatte hengervekt). Denne vekten er en teknisk begrensning som ikke må overskrides.

Klasse CE gir førerrettighet også for:

  • Traktor og motorredskap med eller uten tilhenger uansett når klasse CE er ervervet.
  • Klasse B vil ved erverv av klasse CE, bli utvidet til klasse BE. Klasse CE gir samtidig DE eller D1E hvis vedkommende allerede har eller siden tar klasse D eller D1.